1. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu (e-shopu) je vydavateľstvo SnowMouse Publishing -- Snowmouse s.r.o., Vilová 31, 851 01 Bratislava, IČO: 47462965, zapísaný na Okresnom súde Bratislava I oddiel Sro vložka 93062/B-Zbl (ďalej len "predávajúci").

Zákazník je fyzická či právna osoba, zaregistrovaná u predajcu ako zákazník alebo záujemca o kúpu tovaru.

 

2. Ponuka a ceny
Za ponuku kníh zverejnenú v internetovom obchode zodpovedá predajca. Za ponuku kníh, ktorá nie je zverejnená na internetovej stránke predajcu nenesie predajca žiadnu zodpovednosť. A to vrátane pamätí, elektronických pamätí, cache-ov, mirrorov, snapshotov, grabov a historických stránok vyhľadávačov, portálov a iných služieb.

Pre kupujúceho platia ceny uvedené ako webe www.snowshop.sk. Uvedené zľavy poskytujeme zo stanovenej maloobchodnej ceny a sú konečné. Pre kupujúceho platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní, neovplyvňuje ju budúce zvýšenie alebo zníženie ceny.

 

3. Objednávka
Objednávka sa považuje za akceptovateľnú predajcom vtedy, ak zákazník uvedie správne kontaktné, fakturačné a dodacie údaje a objedná si elektronicky cez objednávkový systém internetového obchodu aspoň jeden kus tovaru.

Ak predajca nemôže dodať kompletnú predbežnú objednávku, objednávku bude konzultovať so zákazníkom. Následne predajca objednávku zruší, alebo upraví a vytvorí z nej záväznú objednávku.

4. Dodacie podmienky
Tovar zasielame Slovenskou poštou alebo prostredníctvom výdajnej siete Zásielkovňa. Platba je možná iba formou dobierky. Predajca expeduje knihy do troch pracovných dní od objednávky, k tomuto času je nutné prirátať čas zvolenej poštovej služby, za ktorý predajca nenesie zodpovenosť. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave.

 

5. Záruka

Na všetok tovar je poskytnutovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Každá kniha je pred expedíciou riadne skontrolovaná. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Nevzťahuje sa na chyby zavinené nevhodným používaním, mechanicky poškodený a opotrebovaný tovar.

 

6. Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie tovaru prijíma predávajúci písomne na snowmousepub@gmail.com.

Vrátenie tovaru musí byť vopred dohodnuté s predajcom. Po tejto dohode kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: Snowmouse Publishing, Vilová 31, 851 01 Bratislava, formou doporučenej zásielky. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielku na dobierku.

Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci informuje kupujúceho o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že je reklamácia oprávnená a kupujúci splní reklamačné podmienky predávajúci tovar vymení alebo, po vzájomnej dohode, poskytne kupujúcemu náhradný tovar v rovnakej hodnote. V prípade, že takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii vráti kupujúcemu peniaze. Poštovné a iné poplatky vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s doručením tovaru predávajúci nevracia.

Reklamáciou sa predajca zaoberá ihneď. Ak nie je dohodnuté ináč, doba vybavenia reklamácie je 30 dní.


7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvádza v súvislosti s kúpou tovaru predávajúcemu sú považované za dôverné a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov. Predávajúci prehlasuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodnom styku budú použité len na realizáciu obchodného styku a nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.

 

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme, píšte na snowmousepub@gmail.com.